Met hun intrigerende ogen en aaibare kopjes zijn katten onmisbaar in je portfolio. Het mooiste is misschien nog wel dat deze papieren versies lang niet zoveel eisen hebben als hun levende voorbeelden.

Britain-512

/…/ With their intruiging eyes and pets oh-so suitable for petting heads cats are a crucial addition to your portfolio. The very best may be that these paper-versions don’t nearly demand as much as their real-life counterparts.